Az akasztott király IV.

3. SZÍN
Eszter belép a nézőtérre, mögötte Mehuma és Zétán. Végigvonulnak a téren, Eszter belép a földszinti teraszra. A szolgálólányok behúzzák a paravánokat, akkora helyet hagynak, hogy Eszter kiférjen. A király a híd melletti erkélyen áll, Eszter felsiet hozzá, arca nyugtalan. Az őrök az emeleten állnak. Márdokeus a királyi vár mellett áll Mehuma és Zétán társaságában, Hámán házával szemben. A földszinten asszonyok haladnak el kosarakkal megpakolva.

Ahasvérus
A szolgák megsúgták jöttöd,
miért kellett ily gyorsan jönnöd?

Eszter
Hajlongó nád vagyok az omladozó esőben,
vidék, mely látszatra felhőtlen.
Hagyhatta volna némaságát, de győzött,
egy férfi csupán s egy halált megelőzött.
Porba hulló becsület, vérző csillagok,
a köd marja szemem, de most itt vagyok!
Sírnak a szemek, könnyeznek a szájak,
emberek, akik ellenségekké válnak.

Ahasvérus
Ellenségből bizony, sok akad a királynak.

Eszter
Falat emelünk, kupánkat felejtjük,
ballagó lelkünket visszaszerezzük.
Hazug szavaknak üres az alja,
kristályvíz, mely botütésre fakadna.
Hallottam a hangját, hallani remélek,
dárda zúg lelkemben, reccsenő edények,
szívem elfojtják, könnyem bőrömet itatja,
hogy vérré váljon az égben a szavakra.
Örülni fogok, mikor az ellenség elterül,
mert harcolni kell, és nem vagyunk egyedül!
Bigtán és Teres fejet hajt a mának,
mérget akart keverni kupájába a királynak!
A kapuban áll a zsidó Márdokeus,
meghallotta tervüket, hozzám futott.
Esdekelt, hogy szóljak a királynak,
mielőtt a tervek tettekké válnak.

Ahasvérus
(dühösen) Esküdsz, királyné, hogy minden szó, mi elhagyja a szádat, igaz?

Eszter
Esküszöm neked, férjuram.

Ahasvérus
Eme férfi tette nem maradhat
őt illető dicséret nélkül.
De nem jött, hogy aranyát kérje.

Eszter
Mindent, amit tett, felségedért tette.
Nincs arany, sem ezüst, mely felérne
királyunk, férjuram életével.

Ahasvérus
Oh, királyném! Szépséges Eszter!

Eszter
Rendelkezésedre állok.

Ahasvérus
Én vagyok, ki az épségedre vigyázok,
s lám, te mentesz meg engem.

Eszter
Mert magát én szívből szeretem.

Ahasvérus
Megmentőm tényleg egy zsidó?

Eszter
Királyához hű, bátor férfiú.

Hámán rohan ki a házából. Fel az emeletre. Az őrök útját állják, majd a király int nekik, hogy engedjék tovább. Hámán letérdel a király előtt, liheg.

Ahasvárus
Beszélj, Hámán!

Hámán
Felségem! Királyném!
Jöttem, amint hallottam e tettet.
Szitkozódik bensőm, halált kíván.
Két gyarló megölné a királyt?

Ahasvérus
Életemre törtek volna, ha meg nem hallják őket.

Eszter
De Márdokeus megmentette vezetőnket.

Hámán
Itt vagyok én, rendelkezésedre állok!
A hazugok fejére szálljon örök átok!
Megvédelek én a veszedelemtől,
kiirtom magját, ki királyomra tör.
Hol vannak a gyalázatosak? Hol?
Fejükön vérbűn honol.
Letörlöm én!

Ahasvérus
Nemes beszéd!
Ezért is hívattalak téged.

Hámán
Ha bűnüket beismerik, vesznie kell a testnek.
Ha tagadnák? Úgy tanúk által vesznek.
Csekély esélyét látom ártatlanságuknak.

Ahasvérus
(Eszterhez) Többet tettél értem, mint bárki más.
Térj vissza palotádba, pihenj hát!


Eszter meghajol, a földszinti teraszra megy, a szolgák behúzzák a paravánokat.


Az első részért kattints ide!
A második részért ide!
A harmadikat itt találod!


Szeretsz olvasni? 
Szereted a verseket? 
Nem ijedsz meg a drámától?
Akkor itt válogathatsz a már megjelent könyveim között:


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

My Instagram